anglicky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AIUI (jako jsem to pochopil)
AIUI (as I understand it)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL (věk, pohlaví, pozice?)
ASL (age, sex, location?)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
ATM (právě teď)
ATM (at the moment)
Používá se, když myslíte právě teď
BBL (budu za chvíli zpět)
BBL (be back later)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
CU (see you - uvidíme se)
BCNU (be seeing you)
Používá se při rozloučení
BION (věř nebo nevěř)
BION (believe it or not)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
BRB (budu hned zpátky)
BRB (be right back)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB (přineste si vlastní pivo/drink)
BYOB (bring your own beer)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
CU (uvidíme se)
CU (see you)
Používá se při rozhoučení
CUL (uvidíme se později)
CUL (see you later)
Používá se při rozloučení
DIKU (znám tě?)
DIKU (do I know you?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
EOM (konec zprávy)
EOM (end of message)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI (pro tvoji informaci)
FYI (for your information)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
G2G (musím běžet)
G2G (got to go)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
IMO (podle mého názoru)
IMO (in my opinion)
Používá se při dávání osobního názoru
IMHO (podle mého skromného názoru)
IMHO (in my humble opinion)
Používá se při dávání osobního názoru
IOU (dlužím ti)
IOU (I owe you)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
J/K (jen žertuji)
J/K (just kidding)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
L8R (později)
L8R (later)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL (směju se nahlas)
LOL (laughing out loud)
Používá jako reakce na něco vtipného
MYOB (hleď si svého)
MYOB (mind your own business)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NRN (nemůže teď)
NRN (not right now)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
RFD (žádost o projednání)
RFD (request for discussion)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (napiš zpátky)
TB (text back)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
TBH (abych byl upřímný)
TBH (to be honest)
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
TIA (předem díky)
TIA (thanks in advance)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
THX (díky)
THX (thanks)
Používá se pro poděkování někomu
TTYL (popovídáme později)
TTYL (talk to you later)
Používá se při rozloučení
4U (pro tebe)
4U (for you)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě