korejsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AIUI (as I understand it)
내가 이해하기론
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL (age, sex, location?)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
ATM (at the moment)
지금
Používá se, když myslíte právě teď
BBL (be back later)
잠깐만
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BCNU (be seeing you)
다음에 봐
Používá se při rozloučení
BION (believe it or not)
믿든지 말든지
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
BRB (be right back)
잠깐만 어디좀
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB (bring your own beer)
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
CU (see you)
다음에 봐요.
Používá se při rozhoučení
CUL (see you later)
나중에 봐요.
Používá se při rozloučení
DIKU (do I know you?)
누구세요?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
EOM (end of message)
메세지 끝
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI (for your information)
알아두라고 하는 말이에요.
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
G2G (got to go)
갑자기 어디를 가야해요.
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
IMO (in my opinion)
제 생각이에요.
Používá se při dávání osobního názoru
IMHO (in my humble opinion)
제 누추한 의견이지만,
Používá se při dávání osobního názoru
IOU (I owe you)
제가 빚진게 있네요.
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
J/K (just kidding)
그냥 농담이에요.
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
L8R (later)
나중에요!
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL (laughing out loud)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Používá jako reakce na něco vtipného
MYOB (mind your own business)
신경쓰지 마세요.
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NRN (not right now)
지금 말구요.
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
RFD (request for discussion)
얘기하고 싶은게 있어요.
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (text back)
답장 하세요.
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
TBH (to be honest)
솔직히 말하면,
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
TIA (thanks in advance)
미리 감사드려요.
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
THX (thanks)
감사해요.
Používá se pro poděkování někomu
TTYL (talk to you later)
나중에 이야기 해요.
Používá se při rozloučení
4U (for you)
당신에게 드립니다.
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě