finsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AIUI (as I understand it)
Kuten minä asian ymmärrän
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL (age, sex, location?)
Ikä, sukupuoli, paikkakunta?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
ATM (at the moment)
Nyt juuri
Používá se, když myslíte právě teď
BBL (be back later)
Tulen takaisin myöhemmin
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BCNU (be seeing you)
Nähdään
Používá se při rozloučení
BION (believe it or not)
Usko tai älä
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
BRB (be right back)
Tulen kohta takaisin
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB (bring your own beer)
Omat kaljat mukaan
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
CU (see you)
Nähdään
Používá se při rozhoučení
CUL (see you later)
Nähdään myöhemmin
Používá se při rozloučení
DIKU (do I know you?)
Tunnenko sinut?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
EOM (end of message)
Viestin loppu
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI (for your information)
Tiedoksi vain
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
G2G (got to go)
Täytyy mennä
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
IMO (in my opinion)
Omasta mielestäni
Používá se při dávání osobního názoru
IMHO (in my humble opinion)
Oma nöyrä mielipiteeni
Používá se při dávání osobního názoru
IOU (I owe you)
Jään palveluksen velkaa
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
J/K (just kidding)
Se oli vitsi
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
L8R (later)
Katsotaan myöhemmin
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL (laughing out loud)
Nauraa ääneen
Používá jako reakce na něco vtipného
MYOB (mind your own business)
Pidä huoli omista asioistasi
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NRN (not right now)
Ei juuri nyt
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
RFD (request for discussion)
Keskustelupyyntö
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (text back)
Tekstaa takaisin
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
TBH (to be honest)
Rehellisesti
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
TIA (thanks in advance)
Kiitos jo etukäteen
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
THX (thanks)
Kiitti
Používá se pro poděkování někomu
TTYL (talk to you later)
Jutellaan myöhemmin
Používá se při rozloučení
4U (for you)
Sinulle
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě