esperantsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AIUI (as I understand it)
KMK (kiel mi komprenas)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL (age, sex, location?)
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
ATM (at the moment)
NMM (nunmomente)
Používá se, když myslíte právě teď
BBL (be back later)
RPM (returne pli malfrue)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BCNU (be seeing you)
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozloučení
BION (believe it or not)
KAN (kredu aŭ ne)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
BRB (be right back)
RPM (returne pli malfrue)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB (bring your own beer)
KPB (kunportu propran bieron)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
CU (see you)
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozhoučení
CUL (see you later)
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozloučení
DIKU (do I know you?)
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
EOM (end of message)
FDM (fino de mesaĝo)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI (for your information)
PVI (por via informo)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
G2G (got to go)
MDF (mi devas foriri)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
IMO (in my opinion)
EMO (en mia opinio)
Používá se při dávání osobního názoru
IMHO (in my humble opinion)
EMHO (en mia humila opinio)
Používá se při dávání osobního názoru
IOU (I owe you)
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
J/K (just kidding)
E/Ŝ (estas ŝerco)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
L8R (later)
Poste
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL (laughing out loud)
LOL (laughing out loud)
Používá jako reakce na něco vtipného
MYOB (mind your own business)
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NRN (not right now)
NN (ne nun)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
RFD (request for discussion)
AAD (alvoko al diskutado)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (text back)
TB (teksto reen)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
TBH (to be honest)
Honeste
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
TIA (thanks in advance)
AD (Antaŭdankaon)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
THX (thanks)
DK (Dankon)
Používá se pro poděkování někomu
TTYL (talk to you later)
PKVP (parolu kun vi poste)
Používá se při rozloučení
4U (for you)
PV (por vi)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě