dánsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AIUI (as I understand it)
AIUI ( Som jeg forstår det)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL (age, sex, location?)
ASL (alder, køn, sted?)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
ATM (at the moment)
ATM (i øjeblikket)
Používá se, když myslíte právě teď
BBL (be back later)
BBL (jeg er tilbage senere)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BCNU (be seeing you)
BCNU (vi ses)
Používá se při rozloučení
BION (believe it or not)
BION (tro det eller ej)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
BRB (be right back)
BRB (jeg er tilbage snart)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB (bring your own beer)
BYOB (medbring selv øl)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
CU (see you)
CU (vi ses)
Používá se při rozhoučení
CUL (see you later)
CUL (vi ses senere)
Používá se při rozloučení
DIKU (do I know you?)
DIKU (kender jeg dig?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
EOM (end of message)
EOM (Besked slut)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI (for your information)
FYI (til information)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
G2G (got to go)
G2G (jeg er nødt til at gå)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
IMO (in my opinion)
IMO (efter min mening)
Používá se při dávání osobního názoru
IMHO (in my humble opinion)
IMHO ( efter min ydmyg mening)
Používá se při dávání osobního názoru
IOU (I owe you)
IOU (jeg skylder dig)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
J/K (just kidding)
J/K (jeg joker bare)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
L8R (later)
L8R (senere)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL (laughing out loud)
LOL (griner højt)
Používá jako reakce na něco vtipného
MYOB (mind your own business)
MYOB ( pas dig selv)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NRN (not right now)
NRN (ikke lige nu)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
RFD (request for discussion)
RFD (anmodning on en diskussion)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (text back)
TB (skriv tilbage)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
TBH (to be honest)
TBH (for at være ærlig)
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
TIA (thanks in advance)
TIA ( Tak på forhånd)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
THX (thanks)
THX (tak)
Používá se pro poděkování někomu
TTYL (talk to you later)
TTYL (vi snakkes ved senere)
Používá se při rozloučení
4U (for you)
4U (til dig)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě