čínsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AIUI (as I understand it)
就我理解
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL (age, sex, location?)
年龄、性别和地址?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
ATM (at the moment)
现在
Používá se, když myslíte právě teď
BBL (be back later)
一会儿回来
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BCNU (be seeing you)
再见
Používá se při rozloučení
BION (believe it or not)
信不信由你
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
BRB (be right back)
马上回来
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB (bring your own beer)
请自带啤酒
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
CU (see you)
再见
Používá se při rozhoučení
CUL (see you later)
一会儿见
Používá se při rozloučení
DIKU (do I know you?)
我们认识吗?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
EOM (end of message)
信息结束
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI (for your information)
供您参考的信息
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
G2G (got to go)
我必须离开
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
IMO (in my opinion)
在我看来
Používá se při dávání osobního názoru
IMHO (in my humble opinion)
我的愚见
Používá se při dávání osobního názoru
IOU (I owe you)
我欠您一个人情
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
J/K (just kidding)
只是开玩笑
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
L8R (later)
一会儿
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL (laughing out loud)
大笑
Používá jako reakce na něco vtipného
MYOB (mind your own business)
不要多管闲事
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NRN (not right now)
现在不行
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
RFD (request for discussion)
要求讨论
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (text back)
请回复
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
TBH (to be honest)
说实话
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
TIA (thanks in advance)
提前谢谢您
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
THX (thanks)
谢谢
Používá se pro poděkování někomu
TTYL (talk to you later)
一会聊
Používá se při rozloučení
4U (for you)
给你的
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě