čínsky | Fráze - Osobní | Oznámení a pozvánky

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Oznámení a pozvánky - Narození

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
我们高兴地宣布...的出生
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
很高兴告诉大家,...喜得贵子/千金。
Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
我们想宣布我们儿子/女儿的出生。
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
我们很高兴向您介绍我们刚出生的儿子/女儿...。
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
平安健康,聪明向上,小宝宝快长大,给家庭带来无限笑声欢乐,...和...高兴地宣布...的出生。
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
带着爱和希望我们迎接...的降临。
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
我们骄傲的介绍/宣布我们家庭的最新成员...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
我们无比高兴地宣布我们儿子/女儿的降临。
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení

... en ... hebben zich verloofd.
...和...订婚了。
Používá se při oznámení zasnoubení
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
...高兴地宣布他们订婚了。
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
我们高兴地宣布...和...订婚了。
Používá se při oznámení zasnoubení
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
...先生和...女士,宣布他们的女儿...和...先生和...女士的儿子...订婚,婚礼预定在八月份。
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
来参加并庆祝...和...的订婚。
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
我们诚挚地邀请您于...参加...和...的订婚宴。
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
我们高兴地宣布...和...喜结连理
Používá se pro oznámení svatby
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
...小姐很快即将成为...夫人
Používá se pro oznámení svatby ženy
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
...先生和...小姐诚挚邀请您参加他们的婚礼,非常欢迎您的光临并和他们一起庆祝这特殊的日子。
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
...先生和...女士诚挚邀请您参加他们儿子/女儿于...在...举行的婚礼
Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
因为您在他们的生命中很重要,...和...诚挚邀请您于...在...参加他们的婚礼。
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
如果您能于...参加在...举行的...,我们将会很高兴
Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
我们高兴地邀请您参加晚宴并一同庆祝...
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu
U bent van harte uitgenodigd voor ...
我们诚挚地邀请您...
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
我们要和朋友们举办个派对庆祝...,如果你能来,我们将非常高兴。
Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
我们非常期待您的到来。
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi viděli.
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
你愿意来...参加...吗?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli