korejsky | Fráze - Osobní | Oznámení a pozvánky

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Oznámení a pozvánky - Narození

Wir freuen uns über die Geburt von...
...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení

... und ... haben sich verlobt.
.. 와 ...는 약혼하였습니다.
Používá se při oznámení zasnoubení
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
Používá se při oznámení zasnoubení
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba

Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
Používá se pro oznámení svatby
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Používá se pro oznámení svatby ženy
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce

Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi viděli.
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
...에 와서 만날 래?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli