anglicky | Fráze - Osobní | Oznámení a pozvánky

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Oznámení a pozvánky - Narození

Örömmel értesítünk, hogy megszületett...
We are happy to announce the birth of…
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Örömmel értesítelek, hogy ... kisbabája / lány /fia megszületett.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte
Szeretnék bejelenteni kisbabánk megszületését.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Örömmel mutatjuk be ...-t, újszülött lányunkat / fiunkat.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte
Tíz kicsi ujj, tíz kicsi lábujj, ezekkel a számokkal növekszik a családunk. ... és ... örömmel jelentik be ... megszületését.
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte
Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon.
With love and hope we welcome…to the world.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Örömmel mutatjuk be családunk legújabb tagját, ...-t.
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk megszületését.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení

... és .... eljegyezték egymást.
…and…are engaged.
Používá se při oznámení zasnoubení
... boldogan jelentik be, hogy eljegyezték egymást.
…are happy to announce their engagement.
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení
Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését.
We are happy to announce the engagement of…and…
Používá se při oznámení zasnoubení
.... örömmel jelentik be lányuk, ... eljegyzését ...-val/vel, ... és .... fiával. Augusztusi esküvő várható.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery
Gyere el ... és ... partijába, hogy megünnepeljük az eljegyzésüket.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub
Szeretettel meghívunk ... és ... eljegyzési partijára .... (dátum)
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba

Örömmel jelentjük be, hogy ... és .... összeházasodtak.
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Používá se pro oznámení svatby
.... hamarosan .... lesz.
Miss…is soon to become Mrs. ...
Používá se pro oznámení svatby ženy
... és .... számít az Ön jelenlétére az esküvőjükön. Szeretettel meghívják, hogy együtt ünnepelje ezt a különleges napot velük.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
... és ... számít az Ön jelenlétére a fiuk / lányuk esküvőjén ...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
Mivel nagyon fontos vagy az életükben, ... és .... számít a jelenlétedre az esküvőjükön...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce

Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a ....
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod
Számítunk a jelenlétedre a vacsoránál, hogy megünnepeljük a ....
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu
Szeretettel meghívjuk a ...
You are cordially invited to…
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích
Szervezünk egy baráti partit, hogy megünnepeljük a ... és örülnénk, ha te is el tudnál jönni.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost
Nagyon szeretnénk, hogy elgyere.
We would very much like you to come.
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi viděli.
Szeretnétek eljönni a ...?
Would you like to come to…for…?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli