korejsky | Fráze - Osobní | Oznámení a pozvánky

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Oznámení a pozvánky - Narození

हमे यह बताकर खुशी हो रही है कि हमें लडका/लडकी हुआ/हुई है.
...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
मुझे आपको यह बताकर खुशी हो रही है कि,... का गोद भर गया है.
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte
हमे यह बताकर खुशी हो रही है कि हमारे परिवार में एक नया संतान हुआ है.
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
हमारे परिवार में एक नया सदस्य जुडा है.
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte
घर के आँगन में अब नन्हे पैर दौडेंगे
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte
स्वागत कीजिए हमारे खानदान के नए/की नई सदस्य को.
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
हमे आपको यह बताते हए खुशी हो रही है कि हमारे परिवार मे अब एक नया संतान हुआ है.
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
हमे आपको यह बताते हए खुशी हो रही है कि हमारे परिवार मे अब एक नया संतान हुआ है.
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení

... की सगाई... के साथ हो रही है.
.. 와 ...는 약혼하였습니다.
Používá se při oznámení zasnoubení
हम... और... के सगाई की घोषणा करना चाहते हैं.
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení
... और... की सगाई के शुभ अवसर पर आपको आमंत्रित करते हैं.
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
Používá se při oznámení zasnoubení
... और..., अपनी सुपुत्री... और ... के सुपुत्र... की सगाई के शुभ अवसर पर आपकी परिवार सहित उपस्थिति प्रार्थनीय है.
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery
... और...की सगाई के शुभ अवसर पर आपकी परिवार सहित उपस्थिति प्रार्थनीय है.
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub
... और... की सगाई के शुभ अवसर पर आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है.
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba

मान्यवर, ... और... के विवाह के शुभ अवसर पर आपकी परिवार के साथ उपस्थिती प्रार्थनीय है.
...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
Používá se pro oznámení svatby
मान्यवर, हमारी सुपुत्री ... का ... के सुपुत्र... के साथ विवाह के शुभ अवसर पर आपकी परिवार सहित उपस्थिती प्रार्थनीय है.
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Používá se pro oznámení svatby ženy
मान्यवर, ... और ... के विवाह के शुभ अवसर पर आपकी परिवार सहित उपस्थिती प्रार्थनीय है.
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
... और... के विवाह का शुभमहुरत ... के दिन ... बजे से.. बज तक तय हुआ है. आपकी उपस्थिती और आशिर्वाद की प्रतीक्षा है.
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
... और... के विवाह का शुभमहुरत ... के दिन ... बजे से.. बज तक तय हुआ है. आपकी उपस्थिती और आशिर्वाद की प्रतीक्षा है.
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce

... के शुभ अवसर पर आपको आमंत्रित करते हैं, ... के दिन... बजे.
...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod
... की रात हमारे घर दावत के लिए जरूर आईएगा.
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu
... के लिए आपका सादर स्वागत है.
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích
हम कुछ लोगों को दावत पर बुला रहे हैं... के अवसर पर, अगर आप हमारे साथ शामिल रहेंगे तो हमे बडी खुशी होगी.
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost
हमें बड़ी खुशी होगी अगर आफ आएंगे
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi viděli.
क्या तुम... के दिन.. समय मुझे मिल सकते हो?
...에 와서 만날 래?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli