česky | Fráze - Osobní | Oznámení a pozvánky

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Oznámení a pozvánky - Narození

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de...
S potěšením oznamujeme narození...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Je suis ravi(e) de vous annoncer que...ont désormais un petit garçon / une petite fille.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte
Nous souhaitons vous annoncer la naissance de notre petit garçon / petite fille.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Nous avons le bonheur de vous présenter..., notre petit garçon / petite fille.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte
(prénom du bébé), le... à...heures. Depuis neuf mois, ils ne parlent que de moi. Maintenant, ils risquent de m'entendre.
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte
Nous accueillons... avec beaucoup d'amour et d'espoir.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Nous sommes fiers de vous annoncer l'arrivée de... dans notre famille.
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer l'arrivée de notre fils/fille
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení

... et... se sont fiancés.
... a ... jsou zasnoubeni.
Používá se při oznámení zasnoubení
... sont heureux de vous annoncer leurs fiançailles.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení
Nous sommes heureux de vous annoncer les fiançailles de... et...
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Používá se při oznámení zasnoubení
M. et Mme... annoncent les fiançailles de leur fille, ..., avec ..., fils de M. et Mme... Le mariage est prévu pour août.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery
Venez nous rejoindre à une soirée pour... et... qui célèbrent leurs fiançailles.
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub
Vous êtes cordialement invités aux fiançailles de... et... le...
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba

Nous sommes heureux de vous annoncer le mariage de... et...
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Používá se pro oznámení svatby
Mademoiselle... va bientôt devenir Madame....
Slečna se brzy stane paní ...
Používá se pro oznámení svatby ženy
Mademoiselle... et Monsieur... vous invitent cordialement à leur mariage. Vous êtes les bienvenus pour partager cette journée spéciale avec eux.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
M. et Mme... vous invitent au mariage de leur fils/fille le... à...
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
Parce que vous avez une place très importante dans leurs vies,... et... vous prient d'assister à leur mariage le... à...
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce

Nous serions ravis si vous pouviez vous joindre à nous le... à... pour...
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod
Nous avons l'honneur de solliciter votre présence à un dîner afin de fêter...
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu
Vous êtes cordialement invités à...
Jste srdečně zváni...
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích
Nous organisons une fête entre amis pour célébrer... et nous serions ravis si vous pouviez venir.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost
Nous serions vraiment heureux que tu viennes.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi viděli.
Ça vous dirait de venir à... pour...?
Chtěli byste přijít k... na...?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli