portugalsky | Fráze - Osobní | Oznámení a pozvánky

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Oznámení a pozvánky - Narození

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Nós estamos felizes em anunciar o nascimento de ...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Estou feliz em dizer-lhes que ... agora tem um filhinho/ uma filhinha.
Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Nós gostaríamos de anunciar o nascimento do nosso bebê.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Nós estamos felizes em lhes apresentar ... , o nosso filho/ a nossa filha.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Dez dedinhos nas mãos, dez dedinhos nos pés, e com estes novos números a nossa família cresce. ... e ... têm o prazer de anunciar o nascimento de ...
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Com amor e esperança, damos as boas-vindas a ... .
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Orgulhosamente apresentamos o mais novo membro da nossa família ...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Nós estamos muito felizes em anunciar a chegada do nosso filho / da nossa filha.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
...e...estão noivos.
Používá se při oznámení zasnoubení
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... têm o prazer de anunciar o seu noivado.
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Nós estamos felizes em anunciar o noivado de ... e ... .
Používá se při oznámení zasnoubení
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Sr. e Srª. ..., de..., anunciam o noivado de sua filha, ..., com ..., filho do Sr. e Srª. ..., (também) de .... O casamento está sendo planejado para Agosto.
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Junte-se a nós na festa de comemoração do noivado de... e ....
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Os senhores estão cordialmente convidados para a festa de noivado de... e... em ....
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Nós temos o prazer de anunciar o casamento de...e....
Používá se pro oznámení svatby
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Srtª.... está prestes a se tornar a Sra.....
Používá se pro oznámení svatby ženy
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Srtª.... e Sr. ... gentilmente solicitam a sua presença em seu casamento. O senhor / A senhora é bem-vindo(a) para desfrutar este dia especial com eles.
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
O Sr. e a Srª. ... convidam-no para o casamento de seu filho / sua filha ... em ...em/ no /na....
Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Por ser tão importante em nossas vidas, ...e ... solicitamos a sua presença em nosso casamento em... em /no /na ....
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Nós ficaremos muito satisfeitos com a sua presença em ...(data) às...(hora)...em/ no/na...para....
Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Nós gostaríamos de ter o prazer da sua companhia em um jantar para comemorar ....
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu
Ni invitas al...
O senhor / A senhora está cordialmente convidado(a) para ...
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Nós faremos uma festa entre amigos para comemorar... e ficaríamos muito felizes com a sua presença.
Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Nós gostaríamos muito que você viesse.
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi viděli.
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Vocês gostariam de vir para ... para ...?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli