německy | Fráze - Osobní | Oznámení a pozvánky

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Oznámení a pozvánky - Narození

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Wir freuen uns über die Geburt von...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... und ... haben sich verlobt.
Používá se při oznámení zasnoubení
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Používá se při oznámení zasnoubení
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Používá se pro oznámení svatby
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Používá se pro oznámení svatby ženy
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu
Ni invitas al...
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi viděli.
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli