anglicky | Fráze - Osobní | Oznámení a pozvánky

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Oznámení a pozvánky - Narození

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
We are happy to announce the birth of…
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
With love and hope we welcome…to the world.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
…and…are engaged.
Používá se při oznámení zasnoubení
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
…are happy to announce their engagement.
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
We are happy to announce the engagement of…and…
Používá se při oznámení zasnoubení
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Používá se pro oznámení svatby
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Miss…is soon to become Mrs. ...
Používá se pro oznámení svatby ženy
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu
Ni invitas al...
You are cordially invited to…
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost
Ni devus tre multe kiel vi venus.
We would very much like you to come.
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi viděli.
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Would you like to come to…for…?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli