anglicky | Fráze - Osobní | Oznámení a pozvánky

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Oznámení a pozvánky - Narození

S potěšením oznamujeme narození...
We are happy to announce the birth of…
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
With love and hope we welcome…to the world.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení

... a ... jsou zasnoubeni.
…and…are engaged.
Používá se při oznámení zasnoubení
... s radostí oznamují své zasnoubení.
…are happy to announce their engagement.
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
We are happy to announce the engagement of…and…
Používá se při oznámení zasnoubení
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Používá se pro oznámení svatby
Slečna se brzy stane paní ...
Miss…is soon to become Mrs. ...
Používá se pro oznámení svatby ženy
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce

S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu
Jste srdečně zváni...
You are cordially invited to…
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
We would very much like you to come.
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi viděli.
Chtěli byste přijít k... na...?
Would you like to come to…for…?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli