španělsky | Fráze - Osobní | Oznámení a pozvánky

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Oznámení a pozvánky - Narození

We are happy to announce the birth of…
Estamos felices de anunciar el nacimiento de...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Me complace anunciarles que... tienen un pequeño niño / una pequeña niña.
Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Quisiéramos anunciar el nacimiento de nuestro bebé / nuestra bebé.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Estamos complacidos de presentarles a nuestro hijo / nuestra hija, X.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Las estrellas del cielo brillan con más fulgor, porque los angelitos del cielo están celebrando, la llegada de esta nueva bendición y todos en la Tierra nos alegramos y celebramos con amor. X y X se complacen en anunciar el nacimiento de X.
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte
With love and hope we welcome…to the world.
Con amor y esperanza le damos la bienvenida al mundo a X.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Estamos orgullosos de presentar / anunciar al nuevo miembro de nuestra familia: X
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Estamos dichosos de anunciar la llegada de nuestro hijo / nuestra hija.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení

…and…are engaged.
X y X están comprometidos.
Používá se při oznámení zasnoubení
…are happy to announce their engagement.
X y X están felices de anunciar su compromiso.
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení
We are happy to announce the engagement of…and…
Estamos felices de anunciar el compromiso de X y X.
Používá se při oznámení zasnoubení
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
El Sr. y la Sra X, quieren anunciar el compromiso de su hija, X, con X, hijo del Sr. y la Sra. X. La boda se planifica para agosto.
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Ven y sé parte de nuestra celebración por el compromiso de X y X.
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Están cordialmente invitados a la fiesta de compromiso de X y X el día...
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Používá se pro oznámení svatby
Miss…is soon to become Mrs. ...
Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Používá se pro oznámení svatby ženy
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
La Srta. X y el Sr. X esperan su presencia en la celebración de su boda. Están cordialmente invitados para celebrar ese día tan especial con ellos.
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
El Sr. y la Sra. X esperan su presencia en la celebración de la boda de su hijo / hija el... en... .
Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Ya que has sido parte importante de nuestra vida, X y X esperan tu presencia en su boda el... en... .
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Estaríamos complacidos si pudieras/si pudiera compartir con nosotros el... en... para celebrar el / la...
Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Nos alegraríamos de contar con su presencia en nuestra cena para celebrar...
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu
You are cordially invited to…
Está cordialmente invitado(a) a...
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Ofreceremos una fiesta entre amigos para celebrar el / la... y estaríamos complacidos con su asistencia.
Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost
We would very much like you to come.
Nos encantaría contar con su presencia.
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi viděli.
Would you like to come to…for…?
¿Quisieras asistir a... para...?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli