rusky | Fráze - Osobní | Oznámení a pozvánky

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Oznámení a pozvánky - Narození

We are happy to announce the birth of…
У нас есть радостная новость - рождение...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte
With love and hope we welcome…to the world.
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení

…and…are engaged.
... и ... помолвлены.
Používá se při oznámení zasnoubení
…are happy to announce their engagement.
... с радостью объявляют о своей помолвке.
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení
We are happy to announce the engagement of…and…
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
Používá se při oznámení zasnoubení
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
Používá se pro oznámení svatby
Miss…is soon to become Mrs. ...
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Používá se pro oznámení svatby ženy
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu
You are cordially invited to…
Сердечно приглашаем вас на...
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost
We would very much like you to come.
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi viděli.
Would you like to come to…for…?
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli