portugalsky | Fráze - Osobní | Oznámení a pozvánky

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Oznámení a pozvánky - Narození

We are happy to announce the birth of…
Nós estamos felizes em anunciar o nascimento de ...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Estou feliz em dizer-lhes que ... agora tem um filhinho/ uma filhinha.
Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Nós gostaríamos de anunciar o nascimento do nosso bebê.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Nós estamos felizes em lhes apresentar ... , o nosso filho/ a nossa filha.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Dez dedinhos nas mãos, dez dedinhos nos pés, e com estes novos números a nossa família cresce. ... e ... têm o prazer de anunciar o nascimento de ...
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte
With love and hope we welcome…to the world.
Com amor e esperança, damos as boas-vindas a ... .
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Orgulhosamente apresentamos o mais novo membro da nossa família ...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Nós estamos muito felizes em anunciar a chegada do nosso filho / da nossa filha.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení

…and…are engaged.
...e...estão noivos.
Používá se při oznámení zasnoubení
…are happy to announce their engagement.
... têm o prazer de anunciar o seu noivado.
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení
We are happy to announce the engagement of…and…
Nós estamos felizes em anunciar o noivado de ... e ... .
Používá se při oznámení zasnoubení
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Sr. e Srª. ..., de..., anunciam o noivado de sua filha, ..., com ..., filho do Sr. e Srª. ..., (também) de .... O casamento está sendo planejado para Agosto.
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Junte-se a nós na festa de comemoração do noivado de... e ....
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Os senhores estão cordialmente convidados para a festa de noivado de... e... em ....
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Nós temos o prazer de anunciar o casamento de...e....
Používá se pro oznámení svatby
Miss…is soon to become Mrs. ...
Srtª.... está prestes a se tornar a Sra.....
Používá se pro oznámení svatby ženy
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Srtª.... e Sr. ... gentilmente solicitam a sua presença em seu casamento. O senhor / A senhora é bem-vindo(a) para desfrutar este dia especial com eles.
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
O Sr. e a Srª. ... convidam-no para o casamento de seu filho / sua filha ... em ...em/ no /na....
Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Por ser tão importante em nossas vidas, ...e ... solicitamos a sua presença em nosso casamento em... em /no /na ....
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Nós ficaremos muito satisfeitos com a sua presença em ...(data) às...(hora)...em/ no/na...para....
Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Nós gostaríamos de ter o prazer da sua companhia em um jantar para comemorar ....
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu
You are cordially invited to…
O senhor / A senhora está cordialmente convidado(a) para ...
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Nós faremos uma festa entre amigos para comemorar... e ficaríamos muito felizes com a sua presença.
Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost
We would very much like you to come.
Nós gostaríamos muito que você viesse.
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi viděli.
Would you like to come to…for…?
Vocês gostariam de vir para ... para ...?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli