nizozemsky | Fráze - Osobní | Oznámení a pozvánky

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Oznámení a pozvánky - Narození

We are happy to announce the birth of…
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte
With love and hope we welcome…to the world.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení

…and…are engaged.
... en ... hebben zich verloofd.
Používá se při oznámení zasnoubení
…are happy to announce their engagement.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení
We are happy to announce the engagement of…and…
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Používá se při oznámení zasnoubení
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub
You are cordially invited to … and … engagement party on…
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Používá se pro oznámení svatby
Miss…is soon to become Mrs. ...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Používá se pro oznámení svatby ženy
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu
You are cordially invited to…
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost
We would very much like you to come.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi viděli.
Would you like to come to…for…?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli