maďarsky | Fráze - Osobní | Oznámení a pozvánky

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Oznámení a pozvánky - Narození

We are happy to announce the birth of…
Örömmel értesítünk, hogy megszületett...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Örömmel értesítelek, hogy ... kisbabája / lány /fia megszületett.
Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Szeretnék bejelenteni kisbabánk megszületését.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Örömmel mutatjuk be ...-t, újszülött lányunkat / fiunkat.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Tíz kicsi ujj, tíz kicsi lábujj, ezekkel a számokkal növekszik a családunk. ... és ... örömmel jelentik be ... megszületését.
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte
With love and hope we welcome…to the world.
Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Örömmel mutatjuk be családunk legújabb tagját, ...-t.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk megszületését.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení

…and…are engaged.
... és .... eljegyezték egymást.
Používá se při oznámení zasnoubení
…are happy to announce their engagement.
... boldogan jelentik be, hogy eljegyezték egymást.
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení
We are happy to announce the engagement of…and…
Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését.
Používá se při oznámení zasnoubení
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
.... örömmel jelentik be lányuk, ... eljegyzését ...-val/vel, ... és .... fiával. Augusztusi esküvő várható.
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Gyere el ... és ... partijába, hogy megünnepeljük az eljegyzésüket.
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Szeretettel meghívunk ... és ... eljegyzési partijára .... (dátum)
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Örömmel jelentjük be, hogy ... és .... összeházasodtak.
Používá se pro oznámení svatby
Miss…is soon to become Mrs. ...
.... hamarosan .... lesz.
Používá se pro oznámení svatby ženy
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
... és .... számít az Ön jelenlétére az esküvőjükön. Szeretettel meghívják, hogy együtt ünnepelje ezt a különleges napot velük.
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
... és ... számít az Ön jelenlétére a fiuk / lányuk esküvőjén ...
Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Mivel nagyon fontos vagy az életükben, ... és .... számít a jelenlétedre az esküvőjükön...
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a ....
Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Számítunk a jelenlétedre a vacsoránál, hogy megünnepeljük a ....
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu
You are cordially invited to…
Szeretettel meghívjuk a ...
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Szervezünk egy baráti partit, hogy megünnepeljük a ... és örülnénk, ha te is el tudnál jönni.
Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost
We would very much like you to come.
Nagyon szeretnénk, hogy elgyere.
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi viděli.
Would you like to come to…for…?
Szeretnétek eljönni a ...?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli