dánsky | Fráze - Osobní | Oznámení a pozvánky

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Oznámení a pozvánky - Narození

We are happy to announce the birth of…
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte
With love and hope we welcome…to the world.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení

…and…are engaged.
... og... er forlovet.
Používá se při oznámení zasnoubení
…are happy to announce their engagement.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení
We are happy to announce the engagement of…and…
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Používá se při oznámení zasnoubení
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub
You are cordially invited to … and … engagement party on…
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Používá se pro oznámení svatby
Miss…is soon to become Mrs. ...
Frk.... bliver snart Fru. ...
Používá se pro oznámení svatby ženy
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu
You are cordially invited to…
I er hjerteligt inviteret til...
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost
We would very much like you to come.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi viděli.
Would you like to come to…for…?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli