čínsky | Fráze - Osobní | Oznámení a pozvánky

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Oznámení a pozvánky - Narození

We are happy to announce the birth of…
我们高兴地宣布...的出生
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
很高兴告诉大家,...喜得贵子/千金。
Používá se, když chce třetí strana oznámit narození dítěte
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
我们想宣布我们儿子/女儿的出生。
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
我们很高兴向您介绍我们刚出生的儿子/女儿...。
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte, většinou na kartách s obrázkem dítěte
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
平安健康,聪明向上,小宝宝快长大,给家庭带来无限笑声欢乐,...和...高兴地宣布...的出生。
Běžné rčení v angličtině, které se používá, když chce pár oznámit narození jejich dítěte
With love and hope we welcome…to the world.
带着爱和希望我们迎接...的降临。
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
我们骄傲的介绍/宣布我们家庭的最新成员...
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
我们无比高兴地宣布我们儿子/女儿的降临。
Používá se, když chce pár oznámit narození svého dítěte

Oznámení a pozvánky - Zasnoubení

…and…are engaged.
...和...订婚了。
Používá se při oznámení zasnoubení
…are happy to announce their engagement.
...高兴地宣布他们订婚了。
Používá se, když chce pár oznámit své zasnoubení
We are happy to announce the engagement of…and…
我们高兴地宣布...和...订婚了。
Používá se při oznámení zasnoubení
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
...先生和...女士,宣布他们的女儿...和...先生和...女士的儿子...订婚,婚礼预定在八月份。
Tradiční, používá se, když rodiče chtějí oznámit zasnoubení své dcery
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
来参加并庆祝...和...的订婚。
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub
You are cordially invited to … and … engagement party on…
我们诚挚地邀请您于...参加...和...的订婚宴。
Používá se jako oznámení na oslavu zásnub

Oznámení a pozvánky - Svatba

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
我们高兴地宣布...和...喜结连理
Používá se pro oznámení svatby
Miss…is soon to become Mrs. ...
...小姐很快即将成为...夫人
Používá se pro oznámení svatby ženy
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
...先生和...小姐诚挚邀请您参加他们的婚礼,非常欢迎您的光临并和他们一起庆祝这特殊的日子。
Používané páry pro pozvání lidí na jejich svatbu
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
...先生和...女士诚挚邀请您参加他们儿子/女儿于...在...举行的婚礼
Používané rodiči ženicha/nevěsty, aby tím mohli na svatbu pozvat lidi
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
因为您在他们的生命中很重要,...和...诚挚邀请您于...在...参加他们的婚礼。
Používá se, když pár zve na svojí svatbu blízké přátele

Oznámení a pozvánky - Setkání / Speciální akce

We would be delighted if you would join us on..at…for…
如果您能于...参加在...举行的...,我们将会很高兴
Používá se pro pozvání na společenskou událost, specifický den a pro konkrétní důvod
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
我们高兴地邀请您参加晚宴并一同庆祝...
Používá se pozvání na večeři a s udáním konkrétního důvodu
You are cordially invited to…
我们诚挚地邀请您...
Formální, používá se pro pozvání lidí na formální událost. Běžně se to vyskytuje u firemních večírcích
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
我们要和朋友们举办个派对庆祝...,如果你能来,我们将非常高兴。
Formální, používá se pro pozvání přátel na důležitou společenskou událost
We would very much like you to come.
我们非常期待您的到来。
Používá se v pozvánce, která přišla po prvním pozvání, abyste zdůraznili, že byste danou osobu tam rádi viděli.
Would you like to come to…for…?
你愿意来...参加...吗?
Neformální, používá se pro pozvání přátel jen proto, abyste se zase viděli