čínsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Hej John,
亲爱的约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hej mamma/pappa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hej farbror/morbror Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Hallå John,
你好,约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hej John,
嘿,约翰,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
约翰,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Min älskling,
我亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Raring,
我最亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Min käre John,
最亲爱的约翰,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Tack för ditt mejl.
谢谢您的邮件。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Det var roligt att du hörde av dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
对不起,这么久没有给你写信。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Jag skriver för att berätta att ...
我给您写信是为了告诉您...
Používá se pro důležité zprávy
Har ni några planer för ...?
你对...有什么计划吗?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Jag är glad att kunna berätta att ...
很高兴宣布...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Jag är glad att höra att ...
听到...我非常高兴
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
很遗憾地告诉你们...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
听到...很遗憾
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
请在...上加我,我的用户名是...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... hälsar.
...致上他/她的祝福。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Hälsa ... från mig.
代我向...问好。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Mejla mig så fort som möjligt.
尽快回复。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Mejla mig gärna när ...
当...,请回复我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Mejla mig så fort du vet något mer.
如果你有更多消息,请发送给我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sköt om dig.
保重。
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Jag älskar dig.
我爱你。
Používá se při psaní svému partnerovi
Hälsningar,
衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Hjärtliga hälsningar,
致以最衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Hjärtligaste hälsningar,
最衷心的问候,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Jag önskar dig allt gott,
一切顺利,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Många kramar,
致以我的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Puss och kram,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Kramisar,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou