čínsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Querido Juan:
亲爱的约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Mamá / Papá:
亲爱的妈妈/爸爸,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Querido tío José:
亲爱的Jerome叔叔,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Hola Juan:
你好,约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hola Juan:
嘿,约翰,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Juan:
约翰,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Querido:
我亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mi amor:
我最亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Amado Juan:
最亲爱的约翰,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Gracias por su / tu email.
谢谢您的邮件。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Fue un placer escuchar de ti / usted.
很高兴再次收到您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
对不起,这么久没有给你写信。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Escribo para decirle / decirte que...
我给您写信是为了告诉您...
Používá se pro důležité zprávy
¿Tienes / Tiene planes para... ?
你对...有什么计划吗?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
非常感谢发送/邀请/附上...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Me complace anunciar que...
很高兴宣布...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Estoy encantado(a) de escuchar que...
听到...我非常高兴
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Siento informarte que...
很遗憾地告诉你们...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Lamenté mucho cuando escuché que..
听到...很遗憾
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
请在...上加我,我的用户名是...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
X te envía muchos cariños.
...致上他/她的祝福。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Saluda a X de mi parte.
代我向...问好。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Espero saber de ti pronto.
我期待着尽快能收到您的回复。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escríbeme pronto.
尽快回复。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escríbeme cuando...
当...,请回复我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Escríbeme cuando tengas más información.
如果你有更多消息,请发送给我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Cuídate / Cuídense
保重。
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Te amo,
我爱你。
Používá se při psaní svému partnerovi
Cariños,
衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Cariños,
致以最衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cariños,
最衷心的问候,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Mis mejores deseos,
一切顺利,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Con todo mi amor,
致以我的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Con todo mi amor,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Con amor,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou