esperantsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Дорогой Иван,
Estimata John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Дорогая мама/папа
Estimata Panjo/Paĉjo,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Дорогой дядя Петя,
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Привет, Иван,
Saluton John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Здорово, Иван,
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Иван,
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Любимый (ая),
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Дорогой мой...
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Милый Иван,
Estimata John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Спасибо за E-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Извини, что так долго не писал(а)
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Мы так давно не общались
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
С удовольствием сообщаю, что...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Я был рад услышать, что...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Я так сожалею о...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...тоже шлет приветы.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Передай ... привет от меня.
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Надеюсь на скорый ответ.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Ответь как можно скорее
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Напиши, если/когда...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Береги себя.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Я тебя люблю.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
С наилучшими пожеланиями
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
С наилучшими пожеланиями,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
С уважением..
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Всего наилучшего,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
С любовью,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Я вас люблю,
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Люблю,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou