čínsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Дорогой Иван,
亲爱的约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Дорогая мама/папа
亲爱的妈妈/爸爸,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Дорогой дядя Петя,
亲爱的Jerome叔叔,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Привет, Иван,
你好,约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Здорово, Иван,
嘿,约翰,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Иван,
约翰,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Любимый (ая),
我亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Дорогой мой...
我最亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Милый Иван,
最亲爱的约翰,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Спасибо за E-mail.
谢谢您的邮件。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
很高兴再次收到您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Извини, что так долго не писал(а)
对不起,这么久没有给你写信。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Мы так давно не общались
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
我给您写信是为了告诉您...
Používá se pro důležité zprávy
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
你对...有什么计划吗?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
非常感谢发送/邀请/附上...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
С удовольствием сообщаю, что...
很高兴宣布...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Я был рад услышать, что...
听到...我非常高兴
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
К сожалению, должен вам сообщить, что...
很遗憾地告诉你们...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Я так сожалею о...
听到...很遗憾
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
请在...上加我,我的用户名是...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...тоже шлет приветы.
...致上他/她的祝福。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Передай ... привет от меня.
代我向...问好。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Надеюсь на скорый ответ.
我期待着尽快能收到您的回复。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Ответь как можно скорее
尽快回复。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Напиши, если/когда...
当...,请回复我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
如果你有更多消息,请发送给我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Береги себя.
保重。
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Я тебя люблю.
我爱你。
Používá se při psaní svému partnerovi
С наилучшими пожеланиями
衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
С наилучшими пожеланиями,
致以最衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
С уважением..
最衷心的问候,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Всего наилучшего,
一切顺利,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
С любовью,
致以我的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Я вас люблю,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Люблю,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou