anglicky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Дорогой Иван,
Dear John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Дорогая мама/папа
Dear Mum / Dad,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Дорогой дядя Петя,
Dear Uncle Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Привет, Иван,
Hello John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Здорово, Иван,
Hey John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Иван,
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Любимый (ая),
My Dear,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Дорогой мой...
My Dearest,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Милый Иван,
Dearest John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Спасибо за E-mail.
Thank you for your E-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
It was good to hear from you again.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Извини, что так долго не писал(а)
I am very sorry I haven't written for so long.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Мы так давно не общались
It's such a long time since we had any contact.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
I am writing to tell you that…
Používá se pro důležité zprávy
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Have you made any plans for…?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
It was so kind of you to write / invite / send…
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
С удовольствием сообщаю, что...
I am delighted to announce that…
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Я был рад услышать, что...
I was delighted to hear that…
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
К сожалению, должен вам сообщить, что...
I am sorry to inform you that…
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Я так сожалею о...
I was so sorry to hear that…
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Please add me on...messenger. My username is…
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...тоже шлет приветы.
…sends his/her love.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Передай ... привет от меня.
Say hello to…for me.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Надеюсь на скорый ответ.
I look forward to hearing from you soon.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Ответь как можно скорее
Write back soon.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Напиши, если/когда...
Do write back when…
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Send me news, when you know anything more.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Береги себя.
Take care.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Я тебя люблю.
I love you.
Používá se při psaní svému partnerovi
С наилучшими пожеланиями
Best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
С наилучшими пожеланиями,
With best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
С уважением..
Kindest regards,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Всего наилучшего,
All the best,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
С любовью,
All my love,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Я вас люблю,
Lots of love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Люблю,
Much love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou