čínsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Dragă Andrei,
亲爱的约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dragă Mamă/Tată,
亲爱的妈妈/爸爸,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dragă unchiule Andrei,
亲爱的Jerome叔叔,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Dragă Andrei,
你好,约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Bună Andrei!
嘿,约翰,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Salut Andrei!
约翰,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Draga mea,/Dragul meu,
我亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Iubitul meu, / Iubita mea,
我最亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Dragul meu Andrei,
最亲爱的约翰,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
谢谢您的邮件。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
很高兴再次收到您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
对不起,这么久没有给你写信。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
我给您写信是为了告诉您...
Používá se pro důležité zprávy
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
你对...有什么计划吗?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
非常感谢发送/邀请/附上...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
很高兴宣布...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Am aflat cu plăcere faptul că...
听到...我非常高兴
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
很遗憾地告诉你们...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
听到...很遗憾
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
请在...上加我,我的用户名是...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... îţi transmite toată dragostea.
...致上他/她的祝福。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Salută pe ...din partea mea.
代我向...问好。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
我期待着尽快能收到您的回复。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Scrie-mi înapoi curând.
尽快回复。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Trimite-mi un răspuns când... .
当...,请回复我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Trimite-mi un răspuns când... .
如果你有更多消息,请发送给我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Aveţi grijă de voi!
保重。
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Te iubesc!
我爱你。
Používá se při psaní svému partnerovi
Toate cele bune,
衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Cu drag,
致以最衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cele mai calde urări,
最衷心的问候,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Toate cele bune,
一切顺利,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cu toată dragostea,
致以我的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cu drag,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Cu mult drag,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou