korejsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Querido Vítor,
Querida Maria,
정아에게
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Querida Mãe,
Querido Pai,
어머니께/ 아버지께
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
작은 삼촌께
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Olá Vítor,
안녕 수지야!
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Oi Vítor,
수지야!
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Vítor,
수지!
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Meu querido,
Minha querida,
나의 사랑 ... 에게
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Meu amado,
Minha amada,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Amado Vítor,
Amada Maria,
사랑하는 부인,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Obrigado por seu e-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Foi bom ter notícias suas novamente.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Escrevo-lhe para dizer que ...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Používá se pro důležité zprávy
Você já fez planos para ...?
..관련 계획이 있으십니까?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Fiquei satisfeito ao saber que ...
... 듣게 되어 기뻐
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Lamento informá-lo que ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Fiquei tão triste ao saber que ...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...manda lembranças.
...도 안부를 물어보십니다.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diga olá para ... por mim.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Espero ter notícias suas em breve.
곧 답장 받길 기대할게.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escreva novamente em breve.
곧 답장 써주십시오.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escreva de volta quando...
...면 답장을 주십시오.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Cuide-se.
건강히 지내세요.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Eu te amo.
사랑해요.
Používá se při psaní svému partnerovi
Abraços,
좋은 하루 보내세요.
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Com carinho,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com carinho,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tudo de bom,
사랑하는 마음 담아.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com todo meu amor,
사랑하는 마음과 함께.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com muito amor,
사랑과 함께 보냅니다.
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Com muito amor,
사랑하며, ... 보냅니다.
Neformální, používá se při psaní s rodinou