čínsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Querido Vítor,
Querida Maria,
亲爱的约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Querida Mãe,
Querido Pai,
亲爱的妈妈/爸爸,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
亲爱的Jerome叔叔,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Olá Vítor,
你好,约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Oi Vítor,
嘿,约翰,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Vítor,
约翰,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Meu querido,
Minha querida,
我亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Meu amado,
Minha amada,
我最亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Amado Vítor,
Amada Maria,
最亲爱的约翰,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Obrigado por seu e-mail.
谢谢您的邮件。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Foi bom ter notícias suas novamente.
很高兴再次收到您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Escrevo-lhe para dizer que ...
我给您写信是为了告诉您...
Používá se pro důležité zprávy
Você já fez planos para ...?
你对...有什么计划吗?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
非常感谢发送/邀请/附上...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
很高兴宣布...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Fiquei satisfeito ao saber que ...
听到...我非常高兴
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Lamento informá-lo que ...
很遗憾地告诉你们...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Fiquei tão triste ao saber que ...
听到...很遗憾
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
请在...上加我,我的用户名是...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...manda lembranças.
...致上他/她的祝福。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diga olá para ... por mim.
代我向...问好。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Espero ter notícias suas em breve.
我期待着尽快能收到您的回复。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escreva novamente em breve.
尽快回复。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escreva de volta quando...
当...,请回复我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
如果你有更多消息,请发送给我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Cuide-se.
保重。
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Eu te amo.
我爱你。
Používá se při psaní svému partnerovi
Abraços,
衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Com carinho,
致以最衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com carinho,
最衷心的问候,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tudo de bom,
一切顺利,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com todo meu amor,
致以我的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com muito amor,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Com muito amor,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou