esperantsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Beste Jan
Estimata John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Beste mama / papa
Estimata Panjo/Paĉjo,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Beste oom Jeroen
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Hallo Jan
Saluton John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hoi Jan
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Jan
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Lieve ...
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Liefste ...
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Lieve Jan
Estimata John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
Heb je al plannen voor ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Ik was erg blij om te horen dat ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Helaas moet ik je melden dat ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Het spijt me te moeten horen dat ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... doet jou de groeten.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Doe ... de groeten namens mij.
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Ik hoop snel van jou te horen.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Schrijf me snel terug.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Schrijf me snel terug wanneer ...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Het ga je goed.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ik hou van je.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
Hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Met hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Groeten,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Groeten,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Liefs,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Liefs,
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Liefs,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou