esperantsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Lieber Johannes,
Estimata John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Liebe(r) Mama / Papa,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Lieber Onkel Hieronymus,
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Hallo Johannes,
Saluton John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hey Johannes,
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Johannes,
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mein(e) Liebe(r),
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mein(e) Liebste(r),
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Liebster Johannes,
Estimata John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Vielen Dank für Deine Email.
Dankon pro via retpoŝto.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
Hast Du schon Pläne für...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... grüßt herzlich.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Bitte grüße... von mir.
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Schreib mir bitte bald zurück.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Mach's gut.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ich liebe Dich.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
Herzliche Grüße
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Mit besten Grüßen
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Beste Grüße
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Alles Gute
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Alles Liebe
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Alles Liebe
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Alles Liebe
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou