čínsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Lieber Johannes,
亲爱的约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Liebe(r) Mama / Papa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Lieber Onkel Hieronymus,
亲爱的Jerome叔叔,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Hallo Johannes,
你好,约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hey Johannes,
嘿,约翰,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Johannes,
约翰,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mein(e) Liebe(r),
我亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mein(e) Liebste(r),
我最亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Liebster Johannes,
最亲爱的约翰,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Vielen Dank für Deine Email.
谢谢您的邮件。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
很高兴再次收到您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
对不起,这么久没有给你写信。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
我给您写信是为了告诉您...
Používá se pro důležité zprávy
Hast Du schon Pläne für...?
你对...有什么计划吗?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
非常感谢发送/邀请/附上...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
很高兴宣布...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
听到...我非常高兴
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Leider muss ich Dir berichten, dass...
很遗憾地告诉你们...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
听到...很遗憾
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
请在...上加我,我的用户名是...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... grüßt herzlich.
...致上他/她的祝福。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Bitte grüße... von mir.
代我向...问好。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
我期待着尽快能收到您的回复。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Schreib mir bitte bald zurück.
尽快回复。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Bitte schreib mir zurück, wenn...
当...,请回复我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
如果你有更多消息,请发送给我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Mach's gut.
保重。
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ich liebe Dich.
我爱你。
Používá se při psaní svému partnerovi
Herzliche Grüße
衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Mit besten Grüßen
致以最衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Beste Grüße
最衷心的问候,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Alles Gute
一切顺利,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Alles Liebe
致以我的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Alles Liebe
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Alles Liebe
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou