česky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Lieber Johannes,
Milý Johne,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Liebe(r) Mama / Papa,
Milá mamko / Milý taťko
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Lieber Onkel Hieronymus,
Milý strejdo Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Hallo Johannes,
Ahoj Johne,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hey Johannes,
Čau Johne,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Johannes,
Johne,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mein(e) Liebe(r),
Můj milý / Má milá,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mein(e) Liebste(r),
Můj/Má nejdražší,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Liebster Johannes,
Nejdražší Johne,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Vielen Dank für Deine Email.
Děkuji za tvůj e-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Používá se při odpovídání na korespondenci
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Používá se pro důležité zprávy
Hast Du schon Pläne für...?
Už máš nějaké plány na... ?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Je mi moc líto, že...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... grüßt herzlich.
... posílá pozdrav!
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Bitte grüße... von mir.
Pozdravuj ode mě... .
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Těším se na tvojí odpověď.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Schreib mir bitte bald zurück.
Napiš brzy.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Napiš mi prosím, až...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Mach's gut.
Opatruj se.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ich liebe Dich.
Miluji tě.
Používá se při psaní svému partnerovi
Herzliche Grüße
S přáním všeho nejlepšího,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Mit besten Grüßen
Mějte se moc hezky,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Beste Grüße
Nejsrdečnější pozdravy,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Alles Gute
Jen to nejlepší,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Alles Liebe
S láskou,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Alles Liebe
S láskou,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Alles Liebe
S láskou,
Neformální, používá se při psaní s rodinou