esperantsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Kedves John!
Estimata John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Kedves Anya / Apa!
Estimata Panjo/Paĉjo,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Kedves Jerome bácsi!
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Szia John!
Saluton John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Szia John!
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John!
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Kedvesem / Drágám!
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Drága John!
Estimata John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Köszönöm az e-mailedet.
Dankon pro via retpoŝto.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Jó volt újra hallani felőled.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Olyan régóta nem beszéltünk.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Azért írok, hogy elmondjam...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
Van már programod...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Örömmel hallottam, hogy ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Sajnálattal hallottam, hogy...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... üdvözletét küldi.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Add át üdvözletemet ....
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Várom válaszodat.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj vissza hamar.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj, ha ...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Írj, amint többet tudsz.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Vigyázz magadra.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Szeretlek.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Kívánom a legjobbakat!
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel,
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Sok puszi, / Szeretettel,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou