čínsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Kedves John!
亲爱的约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Kedves Anya / Apa!
亲爱的妈妈/爸爸,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Kedves Jerome bácsi!
亲爱的Jerome叔叔,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Szia John!
你好,约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Szia John!
嘿,约翰,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John!
约翰,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Kedvesem / Drágám!
我亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Drágám / Édesem / Kedvesem!
我最亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Drága John!
最亲爱的约翰,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Köszönöm az e-mailedet.
谢谢您的邮件。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Jó volt újra hallani felőled.
很高兴再次收到您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
对不起,这么久没有给你写信。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Olyan régóta nem beszéltünk.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Azért írok, hogy elmondjam...
我给您写信是为了告诉您...
Používá se pro důležité zprávy
Van már programod...?
你对...有什么计划吗?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
很高兴宣布...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Örömmel hallottam, hogy ...
听到...我非常高兴
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
很遗憾地告诉你们...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Sajnálattal hallottam, hogy...
听到...很遗憾
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
请在...上加我,我的用户名是...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... üdvözletét küldi.
...致上他/她的祝福。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Add át üdvözletemet ....
代我向...问好。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Várom válaszodat.
我期待着尽快能收到您的回复。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj vissza hamar.
尽快回复。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj, ha ...
当...,请回复我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Írj, amint többet tudsz.
如果你有更多消息,请发送给我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Vigyázz magadra.
保重。
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Szeretlek.
我爱你。
Používá se při psaní svému partnerovi
Legjobbakat!
衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Kívánom a legjobbakat!
致以最衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Üdvözlettel,
最衷心的问候,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Legjobbakat!
一切顺利,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel,
致以我的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Sok puszi, / Szeretettel,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou