portugalsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

정아에게
Querido Vítor,
Querida Maria,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
어머니께/ 아버지께
Querida Mãe,
Querido Pai,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
작은 삼촌께
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
안녕 수지야!
Olá Vítor,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
수지야!
Oi Vítor,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
수지!
Vítor,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
나의 사랑 ... 에게
Meu querido,
Minha querida,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
내가 제일 사랑하는 ... ,
Meu amado,
Minha amada,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
사랑하는 부인,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Obrigado por seu e-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Používá se při odpovídání na korespondenci
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Escrevo-lhe para dizer que ...
Používá se pro důležité zprávy
..관련 계획이 있으십니까?
Você já fez planos para ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
...를 알려주게 되어 기뻐!
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
... 듣게 되어 기뻐
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
...를 알려주게 되어 유감이야.
Lamento informá-lo que ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Fiquei tão triste ao saber que ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...도 안부를 물어보십니다.
...manda lembranças.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Diga olá para ... por mim.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
곧 답장 받길 기대할게.
Espero ter notícias suas em breve.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
곧 답장 써주십시오.
Escreva novamente em breve.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
...면 답장을 주십시오.
Escreva de volta quando...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
건강히 지내세요.
Cuide-se.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
사랑해요.
Eu te amo.
Používá se při psaní svému partnerovi
좋은 하루 보내세요.
Abraços,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Com carinho,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Com carinho,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑하는 마음 담아.
Tudo de bom,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑하는 마음과 함께.
Com todo meu amor,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑과 함께 보냅니다.
Com muito amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
사랑하며, ... 보냅니다.
Com muito amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou