italsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

정아에게
Caro Luca,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
어머니께/ 아버지께
Cari mamma e papà,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
작은 삼촌께
Caro zio Flavio,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
안녕 수지야!
Ciao Matteo,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
수지야!
Ciao Matty!
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
수지!
Luca,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
나의 사랑 ... 에게
Tesoro,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
내가 제일 사랑하는 ... ,
Amore,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
사랑하는 부인,
Amore mio,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Grazie per la tua e-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Che bello sentirti!
Používá se při odpovídání na korespondenci
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Používá se pro důležité zprávy
..관련 계획이 있으십니까?
Hai già dei piani per...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
...를 알려주게 되어 기뻐!
Sono felice di annunciarti che...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
... 듣게 되어 기뻐
Sono davvero felice di sapere che...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mi dispiace molto doverti dire che...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Mi dispiace sapere che...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...도 안부를 물어보십니다.
...ti manda i suoi saluti.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Salutami...
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
곧 답장 받길 기대할게.
Scrivimi presto.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
곧 답장 써주십시오.
Rispondimi presto.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
...면 답장을 주십시오.
Rispondimi non appena...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
건강히 지내세요.
Stammi bene.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
사랑해요.
Ti amo.
Používá se při psaní svému partnerovi
좋은 하루 보내세요.
I migliori auguri
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Con i migliori auguri
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Cari saluti
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑하는 마음 담아.
Tante belle cose
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑하는 마음과 함께.
Un abbraccio,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑과 함께 보냅니다.
Con tanto amore
Neformální, používá se při psaní s rodinou
사랑하며, ... 보냅니다.
Tanti cari saluti
Neformální, používá se při psaní s rodinou