francouzsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

정아에게
Cher Albert,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
어머니께/ 아버지께
Chère Maman / Cher Papa,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
작은 삼촌께
Cher Oncle Maurice,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
안녕 수지야!
Salut André,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
수지야!
Coucou Sébastien,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
수지!
Louis,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
나의 사랑 ... 에게
Mon chéri / Ma chérie,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
내가 제일 사랑하는 ... ,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
사랑하는 부인,
Mon cher Thomas,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Merci pour votre courriel.
Používá se při odpovídání na korespondenci
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Používá se při odpovídání na korespondenci
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Je t'écris pour te dire que...
Používá se pro důležité zprávy
..관련 계획이 있으십니까?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
...를 알려주게 되어 기뻐!
J'ai la joie de vous annoncer que...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
... 듣게 되어 기뻐
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
...를 알려주게 되어 유감이야.
J'ai le regret de vous informer que...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...도 안부를 물어보십니다.
...envoie ses salutations.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Dis bonjour à...de ma part.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
곧 답장 받길 기대할게.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
곧 답장 써주십시오.
Écris-moi vite.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
...면 답장을 주십시오.
Écris-moi quand...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
건강히 지내세요.
Prends soin de toi.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
사랑해요.
Je t'aime.
Používá se při psaní svému partnerovi
좋은 하루 보내세요.
Tous mes vœux,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Amitiés,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Amicalement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑하는 마음 담아.
Bien à vous/toi,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑하는 마음과 함께.
Tendrement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑과 함께 보냅니다.
Bises,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
사랑하며, ... 보냅니다.
Bisous,
Neformální, používá se při psaní s rodinou