esperantsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

정아에게
Estimata John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
어머니께/ 아버지께
Estimata Panjo/Paĉjo,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
작은 삼촌께
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
안녕 수지야!
Saluton John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
수지야!
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
수지!
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
나의 사랑 ... 에게
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
내가 제일 사랑하는 ... ,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
사랑하는 부인,
Estimata John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Dankon pro via retpoŝto.
Používá se při odpovídání na korespondenci
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
..관련 계획이 있으십니까?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
...를 알려주게 되어 기뻐!
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
... 듣게 되어 기뻐
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...도 안부를 물어보십니다.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
곧 답장 받길 기대할게.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
곧 답장 써주십시오.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
...면 답장을 주십시오.
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
건강히 지내세요.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
사랑해요.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
좋은 하루 보내세요.
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑하는 마음 담아.
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑하는 마음과 함께.
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑과 함께 보냅니다.
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
사랑하며, ... 보냅니다.
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou