čínsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

정아에게
亲爱的约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
어머니께/ 아버지께
亲爱的妈妈/爸爸,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
작은 삼촌께
亲爱的Jerome叔叔,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
안녕 수지야!
你好,约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
수지야!
嘿,约翰,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
수지!
约翰,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
나의 사랑 ... 에게
我亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
내가 제일 사랑하는 ... ,
我最亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
사랑하는 부인,
最亲爱的约翰,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
谢谢您的邮件。
Používá se při odpovídání na korespondenci
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
很高兴再次收到您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
对不起,这么久没有给你写信。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
我给您写信是为了告诉您...
Používá se pro důležité zprávy
..관련 계획이 있으십니까?
你对...有什么计划吗?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
非常感谢发送/邀请/附上...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
...를 알려주게 되어 기뻐!
很高兴宣布...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
... 듣게 되어 기뻐
听到...我非常高兴
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
...를 알려주게 되어 유감이야.
很遗憾地告诉你们...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
听到...很遗憾
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
请在...上加我,我的用户名是...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...도 안부를 물어보십니다.
...致上他/她的祝福。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
代我向...问好。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
곧 답장 받길 기대할게.
我期待着尽快能收到您的回复。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
곧 답장 써주십시오.
尽快回复。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
...면 답장을 주십시오.
当...,请回复我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
如果你有更多消息,请发送给我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
건강히 지내세요.
保重。
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
사랑해요.
我爱你。
Používá se při psaní svému partnerovi
좋은 하루 보내세요.
衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
致以最衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
最衷心的问候,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑하는 마음 담아.
一切顺利,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑하는 마음과 함께.
致以我的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑과 함께 보냅니다.
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
사랑하며, ... 보냅니다.
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou