anglicky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

정아에게
Dear John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
어머니께/ 아버지께
Dear Mum / Dad,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
작은 삼촌께
Dear Uncle Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
안녕 수지야!
Hello John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
수지야!
Hey John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
수지!
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
나의 사랑 ... 에게
My Dear,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
내가 제일 사랑하는 ... ,
My Dearest,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
사랑하는 부인,
Dearest John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Thank you for your E-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
It was good to hear from you again.
Používá se při odpovídání na korespondenci
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
I am very sorry I haven't written for so long.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
It's such a long time since we had any contact.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
I am writing to tell you that…
Používá se pro důležité zprávy
..관련 계획이 있으십니까?
Have you made any plans for…?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
It was so kind of you to write / invite / send…
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
...를 알려주게 되어 기뻐!
I am delighted to announce that…
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
... 듣게 되어 기뻐
I was delighted to hear that…
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
...를 알려주게 되어 유감이야.
I am sorry to inform you that…
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
I was so sorry to hear that…
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Please add me on...messenger. My username is…
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...도 안부를 물어보십니다.
…sends his/her love.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Say hello to…for me.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
곧 답장 받길 기대할게.
I look forward to hearing from you soon.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
곧 답장 써주십시오.
Write back soon.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
...면 답장을 주십시오.
Do write back when…
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Send me news, when you know anything more.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
건강히 지내세요.
Take care.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
사랑해요.
I love you.
Používá se při psaní svému partnerovi
좋은 하루 보내세요.
Best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
With best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Kindest regards,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑하는 마음 담아.
All the best,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑하는 마음과 함께.
All my love,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑과 함께 보냅니다.
Lots of love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
사랑하며, ... 보냅니다.
Much love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou