francouzsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

太郎君へ
Cher Albert,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
お母さんへ/お父さんへ
Chère Maman / Cher Papa,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
太郎おじさんへ
Cher Oncle Maurice,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
太郎君へ
Salut André,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
太郎君へ
Coucou Sébastien,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
太郎君、
Louis,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
太郎へ
Mon chéri / Ma chérie,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
太郎へ
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
太郎へ
Mon cher Thomas,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
メールをくれてありがとう。
Merci pour votre courriel.
Používá se při odpovídání na korespondenci
メールをもらってうれしかったよ。
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Používá se při odpovídání na korespondenci
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
長い間連絡を取っていなかったよね。
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

喜んで・・・・を報告します。
Je t'écris pour te dire que...
Používá se pro důležité zprávy
・・・・に何か予定はありますか?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
・・・・を喜んで報告します。
J'ai la joie de vous annoncer que...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
・・・・を聞いてうれしかったです。
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
残念だけど・・・・を報告します。
J'ai le regret de vous informer que...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
・・・・を聞いて私も悲しいです。
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
・・・・がよろしく言っていたよ。
...envoie ses salutations.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Dis bonjour à...de ma part.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
お返事を楽しみに待っています。
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
返信を待っています。
Écris-moi vite.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
・・・・の時はまた連絡してください。
Écris-moi quand...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
何かあったらまた連絡してください。
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
元気でね
Prends soin de toi.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
好きだよ
Je t'aime.
Používá se při psaní svému partnerovi
じゃあね
Tous mes vœux,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
じゃあね
Amitiés,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
よろしく
Amicalement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
元気でね
Bien à vous/toi,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
体に気をつけてね
Tendrement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
元気でね
Bises,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
元気でね
Bisous,
Neformální, používá se při psaní s rodinou