esperantsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

太郎君へ
Estimata John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
お母さんへ/お父さんへ
Estimata Panjo/Paĉjo,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
太郎おじさんへ
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
太郎君へ
Saluton John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
太郎君へ
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
太郎君、
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
太郎へ
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
太郎へ
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
太郎へ
Estimata John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
メールをくれてありがとう。
Dankon pro via retpoŝto.
Používá se při odpovídání na korespondenci
メールをもらってうれしかったよ。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
長い間連絡を取っていなかったよね。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

喜んで・・・・を報告します。
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
・・・・に何か予定はありますか?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
・・・・を喜んで報告します。
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
・・・・を聞いてうれしかったです。
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
残念だけど・・・・を報告します。
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
・・・・がよろしく言っていたよ。
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
お返事を楽しみに待っています。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
返信を待っています。
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
・・・・の時はまた連絡してください。
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
何かあったらまた連絡してください。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
元気でね
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
好きだよ
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
じゃあね
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
じゃあね
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
よろしく
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
元気でね
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
体に気をつけてね
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
元気でね
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
元気でね
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou