anglicky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

太郎君へ
Dear John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
お母さんへ/お父さんへ
Dear Mum / Dad,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
太郎おじさんへ
Dear Uncle Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
太郎君へ
Hello John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
太郎君へ
Hey John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
太郎君、
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
太郎へ
My Dear,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
太郎へ
My Dearest,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
太郎へ
Dearest John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
メールをくれてありがとう。
Thank you for your E-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
メールをもらってうれしかったよ。
It was good to hear from you again.
Používá se při odpovídání na korespondenci
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
I am very sorry I haven't written for so long.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
長い間連絡を取っていなかったよね。
It's such a long time since we had any contact.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

喜んで・・・・を報告します。
I am writing to tell you that…
Používá se pro důležité zprávy
・・・・に何か予定はありますか?
Have you made any plans for…?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
It was so kind of you to write / invite / send…
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
・・・・を喜んで報告します。
I am delighted to announce that…
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
・・・・を聞いてうれしかったです。
I was delighted to hear that…
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
残念だけど・・・・を報告します。
I am sorry to inform you that…
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
・・・・を聞いて私も悲しいです。
I was so sorry to hear that…
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Please add me on...messenger. My username is…
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
・・・・がよろしく言っていたよ。
…sends his/her love.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Say hello to…for me.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
お返事を楽しみに待っています。
I look forward to hearing from you soon.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
返信を待っています。
Write back soon.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
・・・・の時はまた連絡してください。
Do write back when…
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
何かあったらまた連絡してください。
Send me news, when you know anything more.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
元気でね
Take care.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
好きだよ
I love you.
Používá se při psaní svému partnerovi
じゃあね
Best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
じゃあね
With best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
よろしく
Kindest regards,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
元気でね
All the best,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
体に気をつけてね
All my love,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
元気でね
Lots of love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
元気でね
Much love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou