korejsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Caro Luca,
정아에게
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Cari mamma e papà,
어머니께/ 아버지께
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Caro zio Flavio,
작은 삼촌께
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Ciao Matteo,
안녕 수지야!
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Ciao Matty!
수지야!
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Luca,
수지!
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Tesoro,
나의 사랑 ... 에게
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Amore,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Amore mio,
사랑하는 부인,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Grazie per la tua e-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Che bello sentirti!
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Používá se pro důležité zprávy
Hai già dei piani per...?
..관련 계획이 있으십니까?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Sono felice di annunciarti che...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Sono davvero felice di sapere che...
... 듣게 되어 기뻐
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi dispiace molto doverti dire che...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi dispiace sapere che...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...ti manda i suoi saluti.
...도 안부를 물어보십니다.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Salutami...
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Scrivimi presto.
곧 답장 받길 기대할게.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi presto.
곧 답장 써주십시오.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi non appena...
...면 답장을 주십시오.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Scrivimi non appena sai qualcosa.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Stammi bene.
건강히 지내세요.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ti amo.
사랑해요.
Používá se při psaní svému partnerovi
I migliori auguri
좋은 하루 보내세요.
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Con i migliori auguri
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cari saluti
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tante belle cose
사랑하는 마음 담아.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Un abbraccio,
사랑하는 마음과 함께.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Con tanto amore
사랑과 함께 보냅니다.
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Tanti cari saluti
사랑하며, ... 보냅니다.
Neformální, používá se při psaní s rodinou