esperantsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Caro Luca,
Estimata John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Cari mamma e papà,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Caro zio Flavio,
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Ciao Matteo,
Saluton John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Ciao Matty!
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Luca,
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Tesoro,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Amore,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Amore mio,
Estimata John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Grazie per la tua e-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Che bello sentirti!
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
Hai già dei piani per...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Sono felice di annunciarti che...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Sono davvero felice di sapere che...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi dispiace molto doverti dire che...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi dispiace sapere che...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...ti manda i suoi saluti.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Salutami...
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Scrivimi presto.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi presto.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi non appena...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Stammi bene.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ti amo.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
I migliori auguri
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Con i migliori auguri
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cari saluti
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tante belle cose
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Un abbraccio,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Con tanto amore
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Tanti cari saluti
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou