anglicky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Caro Luca,
Dear John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Cari mamma e papà,
Dear Mum / Dad,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Caro zio Flavio,
Dear Uncle Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Ciao Matteo,
Hello John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Ciao Matty!
Hey John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Luca,
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Tesoro,
My Dear,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Amore,
My Dearest,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Amore mio,
Dearest John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Grazie per la tua e-mail.
Thank you for your E-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Che bello sentirti!
It was good to hear from you again.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
I am very sorry I haven't written for so long.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
It's such a long time since we had any contact.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
I am writing to tell you that…
Používá se pro důležité zprávy
Hai già dei piani per...?
Have you made any plans for…?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
It was so kind of you to write / invite / send…
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Sono felice di annunciarti che...
I am delighted to announce that…
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Sono davvero felice di sapere che...
I was delighted to hear that…
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi dispiace molto doverti dire che...
I am sorry to inform you that…
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi dispiace sapere che...
I was so sorry to hear that…
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Please add me on...messenger. My username is…
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...ti manda i suoi saluti.
…sends his/her love.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Salutami...
Say hello to…for me.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Scrivimi presto.
I look forward to hearing from you soon.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi presto.
Write back soon.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi non appena...
Do write back when…
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Send me news, when you know anything more.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Stammi bene.
Take care.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ti amo.
I love you.
Používá se při psaní svému partnerovi
I migliori auguri
Best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Con i migliori auguri
With best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cari saluti
Kindest regards,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tante belle cose
All the best,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Un abbraccio,
All my love,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Con tanto amore
Lots of love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Tanti cari saluti
Much love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou