švédsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Cher Albert,
Hej John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Chère Maman / Cher Papa,
Hej mamma/pappa,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Cher Oncle Maurice,
Hej farbror/morbror Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Salut André,
Hallå John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Coucou Sébastien,
Hej John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Louis,
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mon chéri / Ma chérie,
Min älskling,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Raring,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Mon cher Thomas,
Min käre John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Merci pour votre courriel.
Tack för ditt mejl.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
Jag skriver för att berätta att ...
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
Har ni några planer för ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Jag är glad att höra att ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
... hälsar.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à...de ma part.
Hälsa ... från mig.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
Mejla mig så fort som möjligt.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
Mejla mig gärna när ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Mejla mig så fort du vet något mer.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
Sköt om dig.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
Jag älskar dig.
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
Hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
Hjärtliga hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
Hjärtligaste hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
Jag önskar dig allt gott,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
Många kramar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
Puss och kram,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
Kramisar,
Neformální, používá se při psaní s rodinou