rusky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Cher Albert,
Дорогой Иван,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Chère Maman / Cher Papa,
Дорогая мама/папа
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Cher Oncle Maurice,
Дорогой дядя Петя,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Salut André,
Привет, Иван,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Coucou Sébastien,
Здорово, Иван,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Louis,
Иван,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mon chéri / Ma chérie,
Любимый (ая),
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Дорогой мой...
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Mon cher Thomas,
Милый Иван,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Merci pour votre courriel.
Спасибо за E-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Извини, что так долго не писал(а)
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Мы так давно не общались
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
С удовольствием сообщаю, что...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Я был рад услышать, что...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Я так сожалею о...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
...тоже шлет приветы.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à...de ma part.
Передай ... привет от меня.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Надеюсь на скорый ответ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
Ответь как можно скорее
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
Напиши, если/когда...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
Береги себя.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
Я тебя люблю.
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
С наилучшими пожеланиями
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
С наилучшими пожеланиями,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
С уважением..
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
Всего наилучшего,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
С любовью,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
Я вас люблю,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
Люблю,
Neformální, používá se při psaní s rodinou